Select Page
Team

We are a team.

We believe that our individual qualities can shine best when we complement each other as personalities.  

Luka Gaberščik

Lawyer

+

T +386 (0)41 724 880
E luka.gaberscik@gaberscik.si
Linkedin

 

Lawyer Luka Gaberščik graduated with honours from the Faculty of Law, University of Ljubljana, in 2002. After completing his judicial internship at the Koper Higher Court, he became employed as a lawyer candidate at the Čeferin Law Firm, where he then continued his career as a lawyer.

He began his independent law career in 2008, upgrading it two years later by founding the BGK Law Firm. He communicates in Slovenian, English, Italian, Serbian and Croatian, and also speaks German and Spanish.

He specializes in Commercial, Civil, and Public Law.

Nives Andrejek

Candidate lawyer

+

Pride kmalu

Ana Veljkovič

Trainee lawyer

+

Pride kmalu

Tjaša Žakelj

Trainee lawyer

+

Pride kmalu

Nina Rahne Burgar

Head of Office

+

Pride kmalu

Sprememba firme odvetniške družbe

Butična odvetniška družba Brulc, Gaberščik in partnerji o.p., d.o.o., z več kot deset letnimi izkušnjami v odvetništvu, ki se je pretežno ukvarjala z izzivi iz področja gospodarstva, je konec leta 2022 spremenila svoj naziv.  Rast in razvoj družbe so botrovali...

Sodno varstvo zoper prostorske akte

Sodno varstvo zoper prostorske akte

Prostor je vselej nevralgična točka. Želja, potreb in interesov je navadno več, kot je možnosti v njem, saj je nujno omejena dobrina. Kot večkrat poudarja tudi Ustavno sodišče, ravno omejenost prostora nujno zahteva skrbno načrtovanje njegove namenske in smotrne...

Sprememba cene pri gradbeni pogodbi zaradi rasti cen na trgu

Sprememba cene pri gradbeni pogodbi zaradi rasti cen na trgu

Tveganja, povezana s ceno, določeno v gradbeni pogodbi Pravila, ki so se v poslovni praksi izoblikovala v zvezi s ceno v gradbeni pogodbi, urejajo dva sklopa tveganj, katerih končne posledice se v sferi naročnika kažejo v višini skupnih stroškov investicije, v sferi...

Posts