Select Page
Storitve

Pet temeljev gospodarskega prava.

Moderni poslovni svet je vse kompleksnejši in zahteva strokovno usmerjen pristop k reševanju poslovnih izzivov. 

Kot odvetniki smo primarno usmerjeni v svetovanje na področjih investicij in finančnega prava, prava korporativnega upravljanja, delovnega prava, nepremičninskega prava ter upravnega prava oz. skladnosti poslovanja.

Investicije in finančno pravo
Delovno pravo
Korporativno upravljanje
Nepremičninsko pravo
Upravno pravo
Objave

Sprememba firme odvetniške družbe

Butična odvetniška družba Brulc, Gaberščik in partnerji o.p., d.o.o., z več kot deset letnimi izkušnjami v odvetništvu, ki se je pretežno ukvarjala z izzivi iz področja gospodarstva, je konec leta 2022 spremenila svoj naziv.  Rast in razvoj družbe so botrovali...

Sodno varstvo zoper prostorske akte

Sodno varstvo zoper prostorske akte

Prostor je vselej nevralgična točka. Želja, potreb in interesov je navadno več, kot je možnosti v njem, saj je nujno omejena dobrina. Kot večkrat poudarja tudi Ustavno sodišče, ravno omejenost prostora nujno zahteva skrbno načrtovanje njegove namenske in smotrne...

Sprememba cene pri gradbeni pogodbi zaradi rasti cen na trgu

Sprememba cene pri gradbeni pogodbi zaradi rasti cen na trgu

Tveganja, povezana s ceno, določeno v gradbeni pogodbi Pravila, ki so se v poslovni praksi izoblikovala v zvezi s ceno v gradbeni pogodbi, urejajo dva sklopa tveganj, katerih končne posledice se v sferi naročnika kažejo v višini skupnih stroškov investicije, v sferi...