Select Page
Services

Real Estate Law.

In the field of Real Estate Law, we’ve got extensive knowledge and experience in consulting as well as in the preparation and review of contracts.

The core of Real Estate Law surely consists of the preparation of sales contracts and advice regarding the sale or purchase of real estate, where the area can be quite extensive, taking into account the possible methods of financing and tax aspects of transactions. We’ve participated in numerous large-scale real estate projects and transactions, so our services include due diligence, preparation of contracts as well as further legal assistance until the completion of the transaction. When preparing contracts, we’re aware that a clear and precise definition of mutual rights and obligations is key to the smooth performance of a project or transaction.

Concerning real estate transactions, we also offer all the necessary knowledge and assistance in other forms of transfer of ownership (e.g., gift contracts, exchange contracts). We also provide legal advice regarding the management and financing of real estate and establishing insurance. Our services also include the establishment of other real rights on real estate (easements, encumbrances, building rights).

We’ve got extensive experience in  implementing  procedures, e.g., dividing real estate and registering condominiums – and for the purpose of implementing the entire procedure, we cooperate with experts in the field of land surveying.

In the event of a dispute, precisely due to our in-depth knowledge and experience in the field of Real Estate Law, we represent the client in a top-quality manner and are well-acquainted with the relevant Case Law.

Labour Law
Corporate Law
Investment and Financial Law
Administrative Law

Sprememba firme odvetniške družbe

Butična odvetniška družba Brulc, Gaberščik in partnerji o.p., d.o.o., z več kot deset letnimi izkušnjami v odvetništvu, ki se je pretežno ukvarjala z izzivi iz področja gospodarstva, je konec leta 2022 spremenila svoj naziv.  Rast in razvoj družbe so botrovali...

Sodno varstvo zoper prostorske akte

Sodno varstvo zoper prostorske akte

Prostor je vselej nevralgična točka. Želja, potreb in interesov je navadno več, kot je možnosti v njem, saj je nujno omejena dobrina. Kot večkrat poudarja tudi Ustavno sodišče, ravno omejenost prostora nujno zahteva skrbno načrtovanje njegove namenske in smotrne...

Sprememba cene pri gradbeni pogodbi zaradi rasti cen na trgu

Sprememba cene pri gradbeni pogodbi zaradi rasti cen na trgu

Tveganja, povezana s ceno, določeno v gradbeni pogodbi Pravila, ki so se v poslovni praksi izoblikovala v zvezi s ceno v gradbeni pogodbi, urejajo dva sklopa tveganj, katerih končne posledice se v sferi naročnika kažejo v višini skupnih stroškov investicije, v sferi...

Posts