Select Page
Storitve

Nepremičninsko pravo.

Na področju nepremičninskega prava imamo široko znanje in izkušnje s svetovanjem ter pripravo in pregledom pogodb.

Jedro nepremičninskega prava zagotovo tvori priprava kupoprodajnih pogodb ter svetovanje pri prodaji oziroma nakupu nepremičnin, pri čemer je področje ob upoštevanju možnih načinov financiranja ter davčnih vidikov transakcij lahko precej obsežno. Sodelovali smo pri številnih večjih nepremičninskih projektih in transakcijah, zato naše storitve vključujejo skrbni pregled, pripravo pogodb kot tudi nadaljnjo pravno pomoč do zaključka posla. Pri pripravi pogodb se zavedamo, da je jasna in natančna opredelitev medsebojnih pravic in obveznosti ključna za nemoteno izvedbo projekta oziroma transakcije.

V zvezi s transakcijami nepremičnin vso potrebno znanje in pomoč nudimo tudi pri drugih oblikah prenosa lastninske pravice (npr. darilna pogodba, menjalna pogodba). Pravno svetovanje nadalje nudimo v zvezi z upravljanjem in financiranjem nepremičnin ter ustanovitvijo zavarovanj, naše storitve pa zajemajo tudi ustanovitev drugih stvarnih pravic na nepremičninah (služnosti, stvarna bremena, stavbne pravice).

Bogate izkušnje imamo z izvedbo postopka delitve nepremičnin in vpisa etažne lastnine, pri čemer za potrebe izvedbe celotnega postopka sodelujemo s strokovnjaki geodetske stroke.

V primeru spora ravno zaradi poglobljenega znanja in izkušenj s področja nepremičninskega prava stranke kvalitetno zastopamo in smo seznanjeni z relevantno sodno prakso.

Delovno
pravo
Korporacijsko pravo
Investicije in finančno pravo
Upravno pravo
Objave

Sprememba firme odvetniške družbe

Butična odvetniška družba Brulc, Gaberščik in partnerji o.p., d.o.o., z več kot deset letnimi izkušnjami v odvetništvu, ki se je pretežno ukvarjala z izzivi iz področja gospodarstva, je konec leta 2022 spremenila svoj naziv.  Rast in razvoj družbe so botrovali...

Sodno varstvo zoper prostorske akte

Sodno varstvo zoper prostorske akte

Prostor je vselej nevralgična točka. Želja, potreb in interesov je navadno več, kot je možnosti v njem, saj je nujno omejena dobrina. Kot večkrat poudarja tudi Ustavno sodišče, ravno omejenost prostora nujno zahteva skrbno načrtovanje njegove namenske in smotrne...

Sprememba cene pri gradbeni pogodbi zaradi rasti cen na trgu

Sprememba cene pri gradbeni pogodbi zaradi rasti cen na trgu

Tveganja, povezana s ceno, določeno v gradbeni pogodbi Pravila, ki so se v poslovni praksi izoblikovala v zvezi s ceno v gradbeni pogodbi, urejajo dva sklopa tveganj, katerih končne posledice se v sferi naročnika kažejo v višini skupnih stroškov investicije, v sferi...