Select Page
Storitve

Investicije in finančno pravo.

Leasingi, preprečevanje pranja denarja, slabe terjatve, kreditiranje, hipoteke, prevzemi podjetij, izvršbe, insolventnost. Vse navedeno obvladamo.

Našim strankam svetujemo glede vseh poslov, povezanih s financami, z njihovimi bankami in finančnimi institucijami, predvsem v zvezi z zavarovanimi in nezavarovanimi transakcijami, bančnimi krediti in drugimi alternativnimi oblikami financiranja. Zagotavljamo ustrezno pravno podporo pri vzpostavljanju jamstev, kot so bančne garancije, hipoteke, poroštva in drugi podobni finančni instrumenti.

Pri svojem delu se srečujemo tako z izzivi izdaje in unovčevanja bančnih garancij, kot tudi z vprašanji preprečevanja pranja denarja. Posebej smo osredotočeni na ustrezno načrtovanje zapletenejših poslov, ki zahtevajo učinkovito transakcijo z minimalnimi tveganji za stranke.

Pomemben del investicij se vrši s prevzemi in prodajami podjetij, pri čemer imamo bogate izkušnje in izostren občutek za interese vseh vpletenih strank, ki omogoča končno zadovoljstvo pri vseh. Strankam svetujemo pri nakupu ali prodaji slabih terjatev, njihovemu unovčevanju oz. likvidaciji ali pridobivanju dodatnih zavarovanj.

Naša ekipa za bančništvo in finance torej svetuje glede vseh vidikov bančništva, kreditiranja in leasingov. Po potrebi svetujemo tudi pri izdaji vrednostnih papirjev, stalno pa smo vključeni v številne strukturirane finančne posle in financiranje nepremičnin. Strokovnost naših odvetnikov zajema vse vidike bančništva in financ, vključno z vprašanji skladnosti bančnega poslovanja, preprečevanja pranja denarja ter vplivov potrošniške zakonodaje, poleg klasičnih naročil ob vzpostavitvi hipoteke in izdajah bančnih garancij.

Prav tako pomagamo in svetujemo gospodarskim družbam o finančnih zavarovanjih pri trgovskih pogodbah, pri reševanju težav ob presežni izpostavljenosti ter zastopamo stranke pri izterjavi dolgov. Navedena praksa nas je posebej izostrila za sestavo vseh vrst splošnih pogojev poslovanja in prospektov, ki so regulatorno zahtevani.

Ne želimo vam, da nas bi zaradi morebitne ekonomske krize potrebovali, a za slučaj, če nas boste, štejte, da smo v preteklosti več strankam pomagali pri multilateralnem refinanciranju dolgov in sklepanju okvirnih sporazumov o finančnih prestrukturiranjih, ne da bi bile družbe izpostavljene resnim tveganjem insolventnosti.

Delovno
pravo
Korporacijsko pravo
Nepremičninsko pravo
Upravno pravo
Objave

Sprememba firme odvetniške družbe

Butična odvetniška družba Brulc, Gaberščik in partnerji o.p., d.o.o., z več kot deset letnimi izkušnjami v odvetništvu, ki se je pretežno ukvarjala z izzivi iz področja gospodarstva, je konec leta 2022 spremenila svoj naziv.  Rast in razvoj družbe so botrovali...

Sodno varstvo zoper prostorske akte

Sodno varstvo zoper prostorske akte

Prostor je vselej nevralgična točka. Želja, potreb in interesov je navadno več, kot je možnosti v njem, saj je nujno omejena dobrina. Kot večkrat poudarja tudi Ustavno sodišče, ravno omejenost prostora nujno zahteva skrbno načrtovanje njegove namenske in smotrne...

Sprememba cene pri gradbeni pogodbi zaradi rasti cen na trgu

Sprememba cene pri gradbeni pogodbi zaradi rasti cen na trgu

Tveganja, povezana s ceno, določeno v gradbeni pogodbi Pravila, ki so se v poslovni praksi izoblikovala v zvezi s ceno v gradbeni pogodbi, urejajo dva sklopa tveganj, katerih končne posledice se v sferi naročnika kažejo v višini skupnih stroškov investicije, v sferi...