Select Page
Storitve

Delovno pravo.

Delovnopravno področje je za uspešno poslovanje in dosego želenih poslovnih rezultatov gospodarske družbe še posebej pomembno, zato je nujna dosledna in pravilna ureditev delovnih razmerji.

Na tem področju nudimo delodajalcem celostno oporo, od faze sklenitve pogodbe o zaposlitvi in priprave vseh delovnopravnih aktov, do faze prenehanja delovnega razmerja, ki zajema tako pripravo odpovedi pogodb o zaposlitvi kot tudi morebitnih potrebnih sporazumov. Pri tem delodajalcem tudi svetujemo ter poskrbimo za čim manjša pravna tveganja. Nudimo pripravo obsežnih pravnih mnenj, ki vključujejo podrobno pravno analizo primera ter ponujajo kakovostno rešitev, ki je za našo stranko najbolj ugodna.

Pomemben segment delovnopravnih virov predstavljajo interni akti delodajalca, ki so ključni za zakonito izpeljavo vseh vrst postopkov, tako npr. obravnave mobinga, kot tudi kršitev iz delovnega razmerja, ter urejanja internih razmerij med delavci in delodajalcem. Poskrbimo za pripravo vseh potrebnih internih aktov delodajalca, pri čemer našim strankam pomagamo tudi pri pogajanjih s sindikati in sveti delavcev.

Pri svojem delu se srečujemo z izzivi, povezanimi s prenehanjem delovnega razmerja. Še posebej se osredotočamo na obravnavo in posledice kršitev iz delovnega razmerja, večje odpuste ter postopke reorganizacije. Poskrbimo za zakonito izpeljavo celotnega postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi, pri čemer imamo številne izkušnje na področju prenehanja delovnega razmerja varovanih kategorij delavcev. Bogate izkušnje ter znanje pripomorejo k zaznavanju in odkrivanju številnih detajlov, ki so odločilni za zakonito izpeljavo postopka.

Zavedamo se, da je delovnopravno področje kompleksno pravno področje, ki zahteva temeljito poznavanje slovenske zakonodaje, kot tudi ureditve na mednarodni in evropski ravni, predvsem pa obširne aktualne sodne prakse. To je pomembno tako v fazi pred morebitnim sporom, kot tudi kasneje. Delodajalcem in delavcem nudimo zastopanje pred sodišči v vseh vrstah delovnopravnih sporov.

Naša ekipa z odličnim poznavanjem delovnopravne zakonodaje, zavzetostjo ter čutom za interese stranke, vedno poskrbi za kakovostno in pravilno rešitev

Investicijsko in finančno pravo
Korporacijsko pravo
Nepremičninsko pravo
Upravno pravo
Objave

Sprememba firme odvetniške družbe

Butična odvetniška družba Brulc, Gaberščik in partnerji o.p., d.o.o., z več kot deset letnimi izkušnjami v odvetništvu, ki se je pretežno ukvarjala z izzivi iz področja gospodarstva, je konec leta 2022 spremenila svoj naziv.  Rast in razvoj družbe so botrovali...

Sodno varstvo zoper prostorske akte

Sodno varstvo zoper prostorske akte

Prostor je vselej nevralgična točka. Želja, potreb in interesov je navadno več, kot je možnosti v njem, saj je nujno omejena dobrina. Kot večkrat poudarja tudi Ustavno sodišče, ravno omejenost prostora nujno zahteva skrbno načrtovanje njegove namenske in smotrne...

Sprememba cene pri gradbeni pogodbi zaradi rasti cen na trgu

Sprememba cene pri gradbeni pogodbi zaradi rasti cen na trgu

Tveganja, povezana s ceno, določeno v gradbeni pogodbi Pravila, ki so se v poslovni praksi izoblikovala v zvezi s ceno v gradbeni pogodbi, urejajo dva sklopa tveganj, katerih končne posledice se v sferi naročnika kažejo v višini skupnih stroškov investicije, v sferi...